Hogy a történelem élmény legyen

Pályázat címe: „Hogy a történelem élmény legyen”

Pályázat azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02197

Kedvezményezett: Nagyatád Város Önkormányzata Nagyatádi Kulturális és Sport Központ

Megvalósítás időtartama: 2022. február 1. – 2023. január 31.

A projekt összköltsége: 8.000.000 Forint

A támogatás intenzitása: 100%

A tervezett projekt keretében interaktív közösségi terek kialakítása, interaktív tárlatvezetések, előadások és az interaktív közösségi terek tematikájához illeszkedő kiadványok, nyomtatható foglalkoztató füzetek, interaktív tárlatvezetéshez kapcsolódó forgatókönyvek kidolgozása valósul meg a várostörténet, hagyományok, kulturális értékek és ismeretanyag bemutatása, megismertetése, tovább örökítése, a helyi identitástudat erősítése érdekében, valamint szocio-kulturális jellegű közösségi jelentőségű tevékenységek, programok, események is megvalósulnak.

A tervezett projektelemek megvalósulásához szükséges eszközök (posztamens, térelválasztó, vitrin) nem állnak teljeskörűen az intézmény rendelkezésére, ezért azok a tervezett projekt keretében kerülnek beszerzésre.

Jelen tervezett integrált és programalapú fejlesztések két helyszínt érintenek: a Turisztikai Központot és a Közösségi Házat.

A Turisztikai Központban megvalósuló projektelemek

 • Laktanya történeti interaktív közösségi tér kialakítása: A helyi laktanya történetét bemutató interaktív közösségi tér kerül kialakításra a jelenleg meglévő katonatörténeti interaktív közösségi térhez kapcsolódóan. A projekt keretében a nagyatádi laktanyák történetéhez kapcsolódó látványos és interaktív elemekkel kibővített új interaktív közösségi tér kerül kialakításra, amelynek részeként egy nagy terepasztalon elevenednek meg a lő-, és a harcászati gyakorlatok, illetve elkészül az egykori laktanya makettje is az alakuló térrel, a gyakorló pályával, a legénységi és a parancsnoki épületekkel, a műhelyekkel. A laktanyáról készülő makett, illetve a terepasztalon különböző gyakorlatok szemléltetik majd az egykori katonai élet mozzanatait.
 • A katonatörténeti/laktanya történeti témához kapcsolódóan kiadvány: A projekt keretében kidolgozásra kerülő laktanya és katonatörténeti történeti kiadvány 2000 példányban kerül nyomtatásra.
 • Nyomtatható játékos foglalkoztató füzetek kerülnek kidolgozásra a katona- és laktanya történeti interaktív közösségi térhez kapcsolódóan.
 • Interaktív tárlatvezetéshez kapcsolódó forgatókönyvek: A projekt keretében előzetes bejelentkezéshez kötött a tárlatokhoz igazodva állandó jellegű a tudás átörökítését szolgáló forgatókönyvek, programcsomagok kerülnek kidolgozásra, melyek elsősorban az oktatási intézmények tanulóinak igényeihez, a tananyagukhoz illeszkednek.
 • Előadás és az interaktív tárlatvezetés megvalósítása a kialakításra kerülő laktanya történeti interaktív közösségi térhez kapcsolódóan (2 alkalom).
 • Szocio-kulturális programok:
  A pályázat időtartama alatt – 3 alkalommal – szocio-kulturális programok kerülnek megvalósításra a kialakításra kerülő új laktanya történeti interaktív közösségi térhez, valamint a meglévő katonatörténeti bemutatóhoz kapcsolódóan a projekt előkészítésébe bevont és a projekt megvalósításában együttműködő partnerek bevonásával. Az érdeklődő látogatók, iskolák tanulói részeseivé válhatnak a történelemnek, miáltal lehetőség lesz a kihelyezett történelemórák, korosztályonkénti foglalkozások, kézműves foglalkozások megtartására. A kialakításra kerülő laktanya történeti interaktív közösségi térhez kapcsolódóan forgatókönyvek és nyíltnap kerül szervezésre és lebonyolításra a projekt előkészítésébe és a projekt megvalósításában együttműködő partnerek bevonásával.

A Közösségi Házban megvalósuló projektelemek

Interaktív közösségi terek kialakítása

 • Mesterségekhez kapcsolódó interaktív közösségi tér: Az egykor a városban tevékenykedő mesteremberek (köteles, kádár, cipész) eszközei, tevékenységéi oly módon kerülnek bemutatásra, hogy a hagyományok, a tradíciók újjáéledése által az egyén, illetve a közösség is részesévé válik a közös múltnak.
 • Nagyatádi nyomda történetét bemutató interaktív közösségi tér: A nagyatádi nyomda története, oly módon kerül bemutatásra, hogy a hagyományok, a tradíciók újjáéledése által az egyén, illetve a közösség is részesévé válik a közös múltnak.
 • A nyomdatörténetet bemutató interaktív közösségi térhez kapcsolódóan életnagyságú társasjáték kerül kidolgozása. Az életnagyságú társas kidolgozásával megelevenedik a helyi nyomda egyik népszerű társasjátéka. A terem padlójára lesz kihelyezve (felmatricázva) a társas táblája, a bábuk pedig maguk a játékosok lesznek.
 • Művészettörténeti interaktív közösségi tér: A nagyatádi kötődésű alkotók, művészek tevékenységének bemutatása: A Szoborparkot megjelenítő kisplasztikák és interaktív prezentációk mellett számos nagyatádi kötődésű alkotó, művész tevékenysége kerül bemutatásra.

A projekt keretében kialakításra kerülő művészettörténeti interaktív közösségi térhez kapcsolódó tárlat digitális feldolgozása is megvalósul. Azok az alkotások, amelyek nem kerülnek kihelyezésre a közösségi térben projektor segítségével lesznek prezentálva. Számos nagyatádi kötődésű alkotó munkáinak bemutatására eddig még nem volt lehetőség, ugyanis jelenleg a tervezett tevékenység megvalósításához szükséges eszközök (posztamens, térelválasztó, vitrin) nem álltak/ nem állnak teljes körűen az intézmény rendelkezésére, ezért azok beszerzése a tervezett projekt keretein belül valósul meg. (Korábban nem állt rendelkezésre megfelelő helyszín az alkotások bemutatására.)

Kiadványok

A nagyatádi művészettel és a nagyatádi ipartörténettel kapcsolatos várostörténeti kutatások eredményei 2 db kiadvány formájában kerülnek kidolgozásra és 2000-2000 példányban nyomtatásra a kialakításra kerülő interaktív közösségi terek témáihoz illeszkedve.

 • művészettörténeti kiadvány
 • nagyatádi ipartörténeti kiadvány (nyomda, mesterségek)
 • Játékos nyomtatható foglalkoztató füzetek a mesterségek, nyomdatörténeti, művészettörténeti interaktív közösségi térhez kapcsolódóan

Interaktív tárlatvezetéshez kapcsolódó forgatókönyvek, feladatlapok kidolgozása

A kialakításra kerülő interaktív közösségi térhez – mesterségek, nyomdatörténeti, művészettörténeti – kapcsolódóan forgatókönyvek, feladatlapok kerülnek kidolgozásra

Tematikus foglalkozások

A kialakításra kerülő interaktív közösségi terekhez – mesterségek, nyomdatörténeti, művészettörténeti – kapcsolódóan különböző korosztályokhoz illeszkedve tematikus foglakozások – összesen 6 alkalommal – kerülnek megvalósításra.

 • A nyomdatörténeti interaktív közösségi térhez kapcsolódóan: Különböző technikákkal nyomatok készítésére, stencilezésre, továbbá foglalkoztató füzetek, játékos feladatlapok tölthetők ki. (2 alkalommal)
 • A mesterségeket bemutató interaktív közösségi térhez kapcsolódóan: Népi kismesterségek tanulására, természetes anyagok felhasználásával kézműves foglalkozásokon való részvételre nyílik alkalom, továbbá foglalkoztató füzetek, játékos feladatlapok tölthetők ki. (2 alkalommal)
 • A művészettörténeti interaktív közösségi térhez kapcsolódóan: A helyi művészettörténethez köthető alkotók munkájának bemutatásán, megismertetésén túl, nagy hangsúly kerül a tudás átörökítésére is. A kreativitást, az önkifejezési lehetőségeket megvalósító klubok, foglalkozások, programok, alkotóműhelyek kerülnek megvalósításra a projektben együttműködő Nádas József (festőművész), valamint Országh László (festőművész, tanár) vezetésével. (2 alkalommal)

Előadások és az interaktív tárlatvezetés megvalósítása

A kialakításra kerülő új interaktív közösségi terekhez – mesterségek, nyomdatörténeti, művészettörténeti – kapcsolódóan összesen 4 db előadás kerül szervezésre és lebonyolításra.

 • művészettörténeti előadások és interaktív tárlatvezetések (2 db)
 • nyomdatörténeti előadás és interaktív tárlatvezetés (1 db)
 • a helyi mesterségek történetét bemutató előadás és interaktív tárlatvezetés (1 db)

Szocio-kulturális programok megvalósítása

A pályázat időtartama alatt 3 alkalommal ismeretbővítő, szemléletformáló, interaktív előadások, kreativitást, kézügyességet igénylő közösségfejlesztő foglalkozások, interaktív tárlatvezetések valósulnak meg.

A kialakításra kerülő interaktív közösségi terekhez – mesterségek, nyomdatörténeti, művészettörténeti – kapcsolódóan forgatókönyvek és nyíltnap kerül szervezésre és lebonyolításra a projekt előkészítésébe és a projekt megvalósításában együttműködő partnerek bevonásával

 • kihelyezett rajzóra és plakátkészítés különböző nyomdai technikák alkalmazásával
 • népi kismesterségek tanulása, természetes anyagok felhasználásával kézműves foglalkozásokon való részvétel
 • jelmezes drámajáték a mesterségekhez kapcsolódóan. A mesterembereket megszemélyesítve jelmezes drámajátékok keretében eljátszhatóvá válik pl.: egy cipő elkészítése egészen az értékesítéséig.