Közösségeink

A Nagyatádi Kulturális és Sport Központ programjainak kialakítása és megvalósítása során együttműködik a város számos kulturális, szabadidős és sport egyesületével, ezért kiemelt figyelmet fordítunk ezen közösségek közösségek támogatására, a velük való szoros együttműködésre. Az alábbiakban együttműködő partnereink listáját találják, ahol rövid leírásban mutatkoznak be.


Nagyatádon 1999-ben alakult a 69. Harckocsi Ezred Nyugdíjas és Baráti Kör, melynek tagjai ápolják a Magyar Honvédség hagyományait, valamint gyűjtik és kiállítják a régi katonai eszközöket, gépeket, fegyvereket. A kör által működtetett Hadiparkban hatalmas technikai és tárgyi értékeket összegyűjtve mutatják be a Magyar Honvédség történetét 1848-tól napjainkig. Hortobágyi Ferenc, nyugállományú őrnagy lelkiismeretesen végzi elnöki munkáját, aki nemcsak a papírmunkában jeleskedik, pályázatokat nyer, barátságokat köt külföldi alakulatokkal, veterán katonákkal, de közösséget is formál. Nagyatád egykor katonaváros volt, így a harckocsizók szerepe elengedhetetlen a településen. A Radics Sándor ezredes nevét viselő Hadipark nagy népszerűségnek örvend a turisták körében, így nemcsak a város múltját elevenítik fel a tankokkal, repülőkkel, fegyverekkel az egykori katonák, de idegenforgalmi szempontból is hatalmas jelentősége van a szervezet működésüknek. 2014-ben a tagok átadták gyűjteményüket a városnak, így azóta a Turisztikai Központ munkatársai gondozzák a hadipark eszközállományát.

A harckocsizók aktív tevékenységét látva az egykori katonák feleségei is megalakították a Kanizsai Dorottya Nőegyletet, melynek tagjai nemcsak rendezvényeiken végeznek aktív közösségi munkát, de több városi eseményen is részt vesznek.
A harckocsizók közösen a hölgyekkel az adománygyűjtés terén is példaértékű munkát végeznek Nagyatádon. A Szent Kristóf Karitatív Egyesülettel és a Magyar Vöröskereszttel együttműködve többször segítettek már a rászorulókon, míg évente többször a Családok Átmeneti Otthonába is teli zsákokkal érkeznek a szépkorúak. Ez sem véletlen, hiszen van egy mecénásuk, Hafuzi Avnija személyében, aki Albánia tiszteletbeli konzulja, s ma már úgy tekint Nagyatádra, a helybeliekre, mint saját szülővárosára és az albánokra.

A páncélosok fontos szerepet töltenek be a város életében, akik a katonai hagyományok ápolása mellett aktívan jelen vannak a település életében is.

Hortobágyi Ferenc, elnök
7500 Nagyatád, Vasút utca 7/a.
30/987-4899
hermes@latsat.hu

Giárok, ütősök és énekek - Olyan előadóktól játszunk dalokat akiknek a lemezein magunk is csak ámulunk. Természetesen a célunk az, hogy rajtunk kívül ezeket a dalokat másokkal is megismertessük természetes, akusztikus formában, mindenféle elektromos bűvészkedés nélkül. Mindeközben pedig mi is egyre többet tanulunk egymástól és a dalokból.
Ez pedig pont olyan mintha egy zenészekre szabott osztályteremben lennénk - talán a nevünk is ezért lett Acoustic Classroom.
Hujber Balázs - gitárok, vokál
Máté Attila - akusztikus gitár, ének, vokál
Perák Vera - ének, vokál, melodika
Pfeiffer Kata - ütőhangszerek (cajón, csörgő)
Bővebb információ: acoustic-classroom.blog.hu

Klubunk 2001. február 1-jén alakult Nokk Béla vezetésével, 58, az ÁFÉSZ-től nyugdíjba vonult kollégával. 2012. március 18-tól Lakosa Ferenc, 2018. január 22-től Kereszthegyi István, 2019. május 3-tól Balatincz Lászlóné a vezetői . Tagjai vagyunk Somogy Megyei Nyugdíjasok Szövetségének. Jelenlegi létszámunk: 53 fő (ebből 14 fő 80 éves illetve 80 éven felüli). Évente tartunk közös sport napot bográcsozással, kirándulunk, évzáró rendezvényen ünnepeljük meg „mindenki névnapját” és pótszilvesztert tartunk. Részt vesszünk a városi rendezvényeken, a strandfürdő nyitása előtt segítünk a parkrendezésben (metszés, takarítás, virágültetés). 2021. ünnepeljük fennállásunk 20 éves jubileumát. Várjuk klubunkba a nyugdíjba vonuló társainkat!

Balatincz Lászlóné, klubvezető
7500 Nagyatád Kápolna u 46/a
30/368-4474
82/351-921
balatinczne@hotmail.com

A nagyatádi Amazon Bloom zenei formáció 2017-ben alakult. A tagok, Hajdú Virág és Vránics Ildikó kedvenc pop és klasszikus rock dalaik feldolgozásával kezdték közös zenei életüket. Mára azonban már saját dalokkal is kiegészítették repertoárjukat.

Amazon Bloom facebook oldal

Az Aranykör Nyugdíjas klub 1998. április 15-én alakult 29 fővel, melynek alapító tagja az egészségügyi dolgozókból tevődött össze. A 22 év alatt 3fö  vezetője  volt a klubnak. dr Herr Gyuláné, dr Borcsek Istvánné, és 2007.szept. óta és jelenleg is jó magam Csicskó Józsefné Klári vezetem ezt a közösséget. Tagságunk egyre jobban bővült . Nyitottak vagyunk. Mindenkit befogadunk. Jelenleg 35 fő a taglétszámunk ami aktív és tiszteletbeli taglétszámunk 8 fő. Összesen 43 fő. Eddig minden évben gazdag programokat szerveztünk: farsang, egészségügyi előadás, rendőrségi megelőző előadás, diétás megbeszélések, múzeum látogatás, stb. Minden évben egy nagy kirándulás, és több kisebb szervezés, Sportnap, főzéssel egybe kötött klubtalálkozók, aztán zenés vacsora est, mindenki névnapja. Aztán a város életében, programjaiba szép számmal részt veszünk, vendégfogadás, kínálás, virágkiállítás, és még sok minden, ahová meghívnak bennünket, minden hova elmegyünk, és szép számmal  részt veszünk. Aztán jótékonykodunk, adományok gyűjtésében szorgoskodunk. 2017 - októberben  Kaposváron  a Művészeti Gálán a Megyei Nyugdíjas Szövetség "Szövetségben a Szépkorúakért Díjat adományozott részemre és az Aranykör Nyugdíjas  Klub részére a munkánk elismeréséért. Nekünk nincs Kultúr csoportunk, de mi mindenhol ott vagyunk, és mindenben segítünk.

2018-ban meg ünnepeltük a 20. éves évfordulóját a klubunknak. Zenés mulatsággal, vacsorával és beszámolóval a húsz évről, ahol megajándékoztuk az alapító tagjainkat, és jutalmakat osztottunk azon tagjainknak, akik valamilyen formában mindig segítették munkánkat. A Nagyatád Város Polgármesterével és a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozójával, a Kulturális Központ valamennyi dolgozójával jó kapcsolatot ápolunk, és köszönjük a sok segítséget, melyet tőlük kapunk. Mind ezt egy helyettessel és kettő fő csoportvezetővel, és jómagam személyében vezetjük ezt a csoportot.

Az elkövetkező időszakban is szeretnénk megtartani, végrehajtani elkezdett feladatainkat, a többi  civil  szervezetekkel, a várossal, a Kulturális Központ, és minden olyan szervezettel, amely felkér bennünket az együttműködésre, a környezetünk, a városunk és Somogy megye érdekében.

Csicskó Józsefné, elnök
7500 Nagyatád, Kápolna u. 59/a
82/351-785, 20/8084647
csicsek47@citromail.hu

Petrovics Ferencné, elnökhelyettes
7500 Nagyatád, Szabó Dezső u. 12.
fragya@t-online.hu
82/553-540, 30/9169930

1989. november 24-én alakult a Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományú Tagjainak Érdekvédelmi Egyesülete. A szervezet soraiba tömöríti a volt nagyatádi Lövész ezred, Harckocsi ezred, Fegyelmező Zászlóalj nyugállományú tagjait, családtagjaikat, katonaözvegyeket, az özvegy katonákat, a BM nyugdíjasokat és a civil szimpatizánsokat. A Somogyi Megyei Bíróság 1989-ben vette nyilvántartásba az egyesületet. 1993-ban változott a szervezet neve Bajtársi Egyesületre. 1995-2001. között Kálmán Ferenc nyugállományú ezredes látta el az elnöki feladatokat. 2001-től Fülep István nyugállományú őrnagy az egyesület elnöke. A tagság létszáma 100 fő körül van.

A szervezet célja és rendeltetése:
- érdekvédelem
- hagyományápolás, hazafias nevelés
- kulturális tevékenység
- sporttevékenység
- kegyeleti tevékenység

Az egyesület fő feladata a volt Nagyatádi Helyőrség alkalmazási területén élő nyugállományú katonák, honvédségi nyugdíjasok, családtagjaik, valamint civil tagjainak érdekvédelme. A szervezet jó kapcsolatot ápol a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság kaposvári 4. Toborzó és Érdekvédelmi Központtal. (évente helyszíni kiszállással is könnyítik az idős tagok ügyeinek intézését) Kegyeleti tevékenységünk, hogy minden évben koszorúzunk és gyertyát gyújtunk Halottak napján a Központi Temetőben felállított kopjafánál.

Hagyományos rendezvényeink közé tartozik a „Katonaözvegyek, özvegy katonák, és egyedülállók karácsonya, valamint a márciusi és novemberi „Családi est”.
Saját ötlete a szervezetnek a „Dísztag” státusz, mely többek között azt jelenti, hogy a 80 év felettiek tagdíjmentesek. A kulturális eseményekből a legnépszerűbbek a kirándulások. 30 év alatt az egyesület több külföldi országban járt: Horvátország, Ausztria, Szlovákia, Szlovénia.

Magyarországon belül is jártunk már Soprontól Ópusztaszerig, az Őrségtől Aggtelekig.
Kapcsolatrendszerünk szerteágazó: tagjai vagyunk a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének, a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének, a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetségének.

A Bajtársi Egyesület több mint három évtizedes múltra tekint vissza, mely köszönhető a tagság megtartó szándékának. Ez a mi igazi erőnk, mely többet ér anyagi javaknál, befizetett tagdíjaknál, elismeréseknél.

Fülep István, elnök
7500 Nagyatád, Aradi u. 18/B. fsz. 1.
30/5719945
fulep.istvan@t-online.hu
fulep.istvan@axelero.hu

A klub 1993-ban alakult, az akkor nyugdíjba vonuló első csapat hozta létre. Azóta a klub folyamatosan tevékenykedik, részt vesz a város különféle rendezvényein, és havonta összejön a klub tagsága az éves programban megtervezett rendezvényekre. A klub taglétszáma 22 fő. Programjaikban szerepel a nyugdíjasokat érintő kulturális, egészségügyi és szociálpolitikai tájékoztatás. Jó hangulatú kirándulásokat, családi összejöveteleket, klubdélutánokat szerveznek. Külön figyelmet fordítanak a gyermekekre, ezért minden évben részt vesznek és segítik a városi gyermeknap és a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyi ünnepségének lebonyolítását más civil szervezetekkel közösen. Az egészség megőrzése érdekében gyalogtúrákat szervez a klub a szűkebb hazába, a város környékére. Összetartó közösség, melyben a szépkorúak és a magányosan élők értelmes elfoglaltságot találnak. Jó hangulatú összejöveteleken beszélgetés, sakk, kártyajáték jelent kikapcsolódást. Kapcsolatuk kiváló a városi és megyei önkormányzattal, a városi nyugdíjas klubokkal, egyesületekkel.

Jeli Tibor, elnök
7500 Nagyatád, Kossuth u. 12/a I em. 3.
70/579-4035

Klubunk 1992 novemberében alakult 169 fővel, amely az évek során bővült is, csökkent is jelenleg 40 fővel működünk, klubunknak bárki tagja lehet.

Tevékenységünk alapja a tagság által elfogadott éves munkaprogram, természetesen az év közben jelentkező előre nem ismert feladatok, változások is előfordulnak, amelyhez rugalmasan alkalmazkodunk. Ebben tervezzük meg a klub különböző programjait: előadókat hívunk időseket érintő témákban /pl. egészség, jogi stb./ farsangi bált, nőnapi ünnepséget, pikniket, kirándulást, mindenki névnapját, születésnapját is megünnepeljük, míg karácsonyi ünnepségre is invitáljuk tagjainkat. Együttműködünk Nagyatád Város Önkormányzatával, a Kulturális Központtal. Szívesen veszünk részt városi rendezvényeken.

Van kultúr csoportunk, amelynek tagjaival részt veszünk kulturális programokon, illetve sport rendezvényen. Jó a kapcsolatunk városon kívül és belül több nyugdíjas klubbal, ahol tapasztalatokat, ismeretséget, barátokat szereztünk. Részt vállalunk a civil szervezetek által rendezett gyermeknapi és hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyának szervezésében, illetve lebonyolításában. Minden év karácsonya előtt az Aranykör Nyugdíjas Klubbal közösen meglátogatjuk a Naplemente Idősek Otthonának lakóit, akiknek gyümölccsel, süteménnyel és műsorral kedveskedünk. Megalakulásunk óta tagjai vagyunk a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetségének, a Nyugdíjasok Rinyamenti Kistérségi Társulásának, a Magyar Szakszervezeti Szövetség BDSZ Nyugdíjas tagozatának, valamint a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének.
Röviden így tudjuk összefoglalni klubunk tevékenységét, ami ettől szélesebb körű. Ha úgy érzed, szeretnél és kedvet érzel arra, hogy klubunk tagja legyél SZERETETTEL VÁRUNK!

Horváth Sándorné, elnök
7500 Nagyatád, Baross G. u. 7. 1/5
30/538-7421
h.erzsi50@freemail.hu

Gulyás Tiborné Ildikó, elnökhelyettes
7500 Nagyatád, Munkás u. 39.
352-881; 30/5959-709

Amikor Czindery Ignác Ferenc és felesége, Adamovics Anna az Úr 1740. évi július havának 22. napján Attád községben Szent Ferenc rendjének telket és anyagot ajándékozott templom és rendház építése céljából, akkor az itt élők életét jobbította, hitét erősítette, kultúráját emelte. Nagylelkűségük, tettük évszázadokon átívelő.
Egyesületünk ennek a nagyvonalú, nemes tettnek az emlékére, az adományozó család előtt tisztelegve viseli a Czindery Szépmíves Céh nevet.

S talán a két cél is megegyezik: a 18. századi, a csaknem 300 évvel azt követőével.
Olyan zajos a világ körülöttünk: igaztalan szavak, megcsalatások vesznek körül minket gyakran. Szükség van vigaszra, előremutatásra. Szükség van az igazságra, magyarságunk, európaiságunk és hitünk megerősítésére. Ezt hirdetjük a magyar és a világirodalom, s több egyház zeneműveinek tolmácsolásával.

Megalakulásunk, 2006 óta Nagyatádon és környékén (Kőszegtől az ukrán határig, Pécstől a Bakonyig) soktucatnyi település többszáz előadásának mindenkori közönsége előtt azokat a gondolatokat mondtuk el, azokat az énekeket énekeltük, amit az idő hitelesített, ami fennmaradt az idők tisztító rostáján.

Felléptünk nagyrendezvényeken éppúgy, mint a legkisebb közösség előtt. Nagyszínpadon és kis falucska gyepén, hatalmas templomokban, s kis kápolnákban, imaházakban. Hálásan gondolunk azokra a társakra, akik e műsorok során velünk együttműködtek, s azokra, akik befogadták szavainkat: a mindenkori hallgatóságra.
Köszönetet mondunk segítőinknek, akik a rendezvények létrejöttében, előkészítésében munkálkodtak, vagy számunkra technikai, anyagi támogatást nyújtottak azért, hogy teljesíthessük vállalásainkat. Büszkék vagyunk azokra, akik partnerként elfogadtak minket, s örömmel tölt el bennünket tiszteletbeli tagjaink barátsága, ugyanakkor elszomorít az, hogy már két – hozzánk korábban közel álló – személy is immár elhagyta világunkat.

A Czindery Szépmíves Céh tiszteletbeli tagjai:
Bagó László – vállalkozó ● Bálint Gábor – vezető hittanár, püspöki biztos ● Balogh Ferencné – pedagógus, karnagy ● dr. habil Druzsin Ferenc – irodalomtörténész, egyetemi magántanár ● Farkas József – fényképész, videó készítő ● dr. Herr Gyula – kardiológus főorvos ● Jámbor Szabolcs – üzletember, önfenntartó bibliamunkás ● dr. Kádár Brigitta – jogász, újságíró, kórustitkár ● dr. Kisnemes János – ny. plébános ● Kovács Géza – ny. népművelő, a Czindery Szépmíves Céh alapító elnöke ● Marosvölgyi Péter – református lelkipásztor ● Marosvölgyiné Buczkó Tünde – református lelkipásztor

Az Egyesület örökös tagja:
Bertók László – Kossuth- és József Attila-díjas író, költő, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja ● Udud István – pedagógus, költő, Mensáros-díjas versmondó

Az érdeklődők megkereséseit várja:

Fejér Zoltán György, művészeti vezető
7500 Nagyatád, Dózsa u. 70.
30/425-2288
Messenger: Fejér Zoltán György
fejer.zoltan.gyorgy@gmail.com

Már 10 éve működik családias környezetben Nagyatádon.

Szolgáltatásaink sokrétűek:
• Lovas oktatás kezdőknek és haladóknak
• Erdei lovas túrák és kirándulások
• Terep és túralovaglás
• Családi-baráti rendezvények lovaglási lehetőséggel
• Lovas bemutatók (díjlovaglás, díjugratás, western bemutató)
• Állatgondozás, állatsimogatás

Lovaik jól képzettek, szelídek, barátságosak. A lovas oktatást felkészült szakoktatók végzik. Sok szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt, aki szívesen vágyik egy kis tanyasi kikapcsolódásra a hétköznapok forgatagából! Évről évre változatos, programokban gazdag nyílt napokat szerveznek, amely a térségben élő fiatalok és idősebbek számára egyaránt tartalmas elfoglaltságot nyújt. Filozófiájuk, hogy a városi és a lovas élet jól kiegészíti egymást, ezért fontosnak tartják, hogy a náluk tanuló fiatalok minél korábban elsajátítsák ezt a szemléletet és életmódot.

A Csillag Lovastanya egész évben várja az érdeklődőket!

Ajánlatkérés és információ az alábbi elérhetőségeinken:
csillagtanya@citromail.hu
tel: +3620/243-7241
Kapcsolattartó: Bognár Beatrix

A néptáncegyüttes 22 éves múltra tekint vissza. Nagyatádon ez az ifjúsági közösség teremtette meg a gyermeki folklór táncművészet alapjait. A néptáncegyüttes a Bárdos Lajos Általános Iskola diákjaiból tevődik össze. A kezdő és haladó táncos fiatalok száma 70 fő.

Kimagasló eredmények és szakmai sikerek:
Rendszeresen részt vesznek és jó eredményekkel szerepelnek a Somogy Megyei Együd Árpád Néptáncversenyen. Az amatőr B2 kategóriában arany minősítést szerzett az együttes. A táncegyüttes népszerűségét a sok városi, városkörnyéki iskolai fellépés jelzi. Önálló rendezvényük a Májusváró Folklórfesztivál, gálaműsorok, táncházak, néptáncbálok.

Külföldi Kapcsolataik és barátaik:
Olaszországból a "Gioia" és "Passons" néptánccsoportok, Ausztriából a seebodeni "Kinderrolkstauzgruppe", Lengyelországból, Poznanból a "Cepellia" tánccsoport.

Méltán büszkék az évek óta elért hazai és nemzetközi eredményekre, az értékek megőrzésére, folyamatos megújulásukra és a magyar tánchagyományt megőrző tevékenységükre.

Elnök: Fonyó Dóra
Telefon: 82/352-952

1998. január 24-én egy maroknyi nagyatádi és környékbeli kisállattenyésztő közreműködésével alakult az egyesület.

Célkitűzés a galamb, díszmadár és egyéb kisállatok tenyésztésének népszerűsítése, kiállítások rendezése, szakmai előadások szervezése, a tenyésztők összefogása.

2001. január 1-től felvételt nyertek a Magyar Galamb és Kisállattenyésztők Országos Szövetségébe. Ettől az időponttól rendszeres résztvevői az országos kiállításoknak, melyen több győztes címet nyertek. Az időközben 30 fősre nőtt tagság 2004-ben elnyerte a XI. Országos Fiatal szárnyas-állat kiállítás rendezési jogát, mely nagy sikert aratott szakmai körökben. Példaértékű kapcsolatokat alakított ki az egyesület a romániai Kézdivásárhely, Csíkszereda, valamint a horvátországi Krizsevci város kisállattenyésztő egyesületeivel.

Az egyesület tagjai számos díszmadárfajtát, díszbaromfit és több mint 30 fajta galambot tenyésztenek. Nagy gondot fordítanak az ősi magyar fajták fenntartására, megőrzésére az utókor számára.

Klubunk a Nagyatádi Konzervgyári Szakszervezeti Nyugdíjas Klub nevet viseli, amely 1985-ben alakult Tóth Ferenc vezetésével. Nagyatád város első legnagyobb létszámú klubja volt és jelenleg is az. Rendszeres segítői vagyunk a város életének, ugyanúgy a Kulturális Központnak is. Tóth Ferenc alapító tagja volt a Somogy Megyei Nyugdíjas Szövetségnek. Tóth Ferencet Vojkovics Ferenc váltotta, aki 7 éven keresztül volt vezetője a szervezetnek. A klub jelenlegi vezetője Horváth József, elnök, aki vezetői munkájáért „Szövetségben a Szépkorúakért” díjat vehetett át. A szervezetnek 88 tagja van, akikkel gazdagítjuk a város életét, munkánkkal segítjük a programok megvalósulását. Egy 20 éves Kaproncai testvér kapcsolat részesei voltunk, akik jelenlétükkel szívesítették rendezvényeinket. Igazi családias légkör a miénk, amiért kiérdemeltük Balogh Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztere által adományozott Emléklapot. Nem feledkezünk meg tagjainkról és azok kerek évfordulós születésnapjáról sem. Sokat kirándulunk, ismerkedünk a szép látványosságokkal. 2020. október 2-án, klubunk megalakulásának 35. évfordulója alkalmából a tagokért és a településért végzett munkáért a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége „Kovács Lajos” Emlékplakettet adományozott.

Szívesen várjuk érdeklődő klubok jelentkezését.

Horváth József, elnök
7513 Rinyaszentkirály, Fő u. 45.
70/388-2857, 82/718-041
vlasicsregina@freemail.hu

A Magyar Rákellenes Liga Nagyatádi Alapszervezete 2006. márciusában alakult 19 fővel. Hamar kiderült, hogy elsősorban a felvilágosító munkában, a megelőzésre való tájékoztatásban vehetünk részt.

Tagságunk létszáma változó, jelenlegi (2020) létszámunk 70 fő. Összejöveteleinket, ha a program másként nem módosítja minden hónap harmadik keddjén, 17 órakor tartjuk a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ, közösségi termében.

Legnagyobb rendezvényünk az évente megrendezett „Rózsaszínszalagos felvonulás" amellyel a melldaganatot megelőző szűrések fontosságára hívjuk fel a figyelmet minden év októberében.

Rendezvényeinkre nem csak a daganatban érintett embereket, hanem mindenkit szeretettel várunk.

Vezetőség tagjai: Szerecz Zsuzsanna, Varjasné Tóth Dóra, Horváth Gál Ferencné, Kovács Jánosné, Rábai Erzsébet.

Zslebics Edit, elnök
7500 Nagyatád Gyár utca 68.b
+36303518296
zslebe@gmail.com
www.rakliga.hu

Iroda: 7500 Nagyatád Baross Gábor utca 1. II. em 206. iroda

A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Nagyatádi körzeti csoportja Nagyatádon és a vonzáskörzetében 17 településen tevékenykedik. Ez egy 250 tagot számláló csoport, de a tagokon túl valamennyi mozgássérült érdekképviseletét jelenti a tevékenységük.

A tagoknak összejöveteleket, rendszeres havi találkozásokat, megbeszéléseket, rendezvényeket, évente egy belföldi kirándulást, évzáró zenés ünnepséget szerveznek. A tagok részvételével országos, megyei megmozdulásokon, valamint a környező körzeti csoportok programjain vesznek részt. Érdekképviseletet látnak el valamennyi érintett felé a támogatások lehetőségeinek közvetítésében, pl. közlekedési támogatások, lakás-átalakítási támogatások megismertetése, a Megyei Egyesület eljárásának megismertetése. A csoportnak jó kapcsolata van az Önkormányzattal, évente beszámolnak tevékenységükről. Részt vesznek a város rendezvényein, igény szerint szívesen kapcsolódnak bármely civil szervezet programjához.

Csoportvezető: Huszics Klára
Cím: 7500 Nagyatád, Jókai u. 7/B 2/35.
Telefon: 30/979-2571

Tartalom feltöltés alatt

A Nagyatád Retro egy facebook csoport, mely a város múltjával foglalkozik. A legfőbb cél a városról minél több régi fotót, képet, dokumentumot, videót összegyűjteni. A csoportot 2016. augusztus 31-én hoztam létre. A csoport tagjainak a száma megközelítőleg 4000 fő jelenleg. Ez idő alatt több ezer fotót és sok videót sikerült összegyűjteni a csoport tagjainak. Számos családi és egyéb gyűjteményt (képek, vhs és egyéb felvételek) digitalizáltam az elmúlt évek során. A Nagyatádi Kulturális Központtal közösen megrendeztük a nagyatádi Retro napot 2018 és 2019 folyamán. A csoport tagjainak száma és gyűjteménye folyamatosan gyarapodik.

Magyar Gábor, vezető
7500 Nagyatád, Kossuth L. utca 10.
20/5555-609
gdsz0812@gmail.com

Nagyatád Város Polgárőr Egyesülete a városban törvényesen működő, lakossági önszerveződésű, a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn- és baleset-megelőzési céllal megalakult polgárőr szervezet. Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, politikai pártok támogatását nem fogadja el, azoknak anyagi és egyéb támogatást nem nyújt. A szervezet 1996-ben alakult meg, tevékenységükért anyagi ellenszolgáltatást nem kapunk, kizárólag önkéntes közérdekű munkavégzésről van szó. A taglétszám jelenleg 21 fő. Legfőbb támogatónk az önkormányzat, pályázati formában. Önkénteseink legfőbb feladatvállalása: Aktív járőrszolgálati feladatok vállalásával társadalmi szerepvállalás a település közrend, közbiztonság javításában, a közterületen való jelenlétünkkel a bűnözés visszaszorítása. Részvétel rendezvények szervezésében, biztosításában, tájékoztató munkában (iskola, óvoda, nyugdíjas egyesület, SZEM-népszerűsítése, stb.) Szoros együttműködés a rendőrséggel, az önkormányzattal, szakmai szervezetekkel, a helyi intézményekkel, a helyi társadalom tagjaival.

Vezető: Horváth Dezső
7500 Nagyatád, Nagy Imre tér 1.
nagyatadpolgaror@freemail.hu

Az egyesület célja Nagyatád város fejlődésének segítése, lehetőség biztosítása a lakosság igényeinek, érdekeinek megfogalmazására, a közügyekben való részvételre. Pártoktól független, nagyatádi emberek szabad társulásán alapuló szervezetről van szó. Nem kötik pártpolitikai érdekek és korlátok.

Az egyesület 1994. október 18-án alakult. Ez a legnagyobb taglétszámú, legaktívabb, nem nyugdíjasokat tömörítő civil szervezet a városban. Taglétszámuk 55 fő.

A Nagyatádért Egyesület öt képviselője, köztük a polgármester munkájával vesz részt az önkormányzat tevékenységében. Felgyorsult és célirányos lett lakóhelyünk fejlesztése. Mindezt a nagyatádi emberek munkája, részvétele, javaslatai, kezdeményezései határozták meg.

További információk a www.nagyatadert.hu oldalon.

Elnök: Szakonyi Viktória

A bélyeggyűjtés hobby, de talán több is annál. Az ember a gyűjtés során sok ismerettel, lexikális tudással gazdagodik, illetve nyomdai technikákkal is megismerkedik. Ez tükrözi a sokféle témát, motívumokat és sokféle gyűjtési témát. Az 1950-es években a nagyatádi gyűjtők a MABÉOSZ Kaposvári Szervezetéhez tartoztak. A gyűjtők találkozók alkalmával, vagy hazautazáskor jobban megismerték egymást, úgy döntöttek, hogy létre hozzák Nagyatádon a Bélyeggyűjtő Kört. A Nagyatádi Bélyeggyűjtő Kör 1960. február 27.-én alakult meg 15 fővel. A kör létszáma hamarosan 100 fő fölé emelkedett. Az 1970-80-as években a településen a honvédségnél is volt bélyeggyűjtő egyesület. 1990-től a honvédségi laktanyát bezárták, így a gyűjtők átjelentkeztek a városi bélyeg körhöz. A létszám 70 fő lett. 2010-ben ünnepeltük a Nagyatádi Bélyeggyűjtők megalakulásának 50.-ik évfordulóját. A megjelenő bélyeg újdonságok egyre drágábbak, ami tükrözi, hogy egyre fogy a gyűjtők létszáma. A mai napon gyűjtők létszáma 21 fő. 2020-ban lett volna ünepélyesen megtartva a 60.-ik évforduló, ami a vírus helyzet miatt elmaradt.

Mayer József, elnök
7563 Somogyszob, József A. u. 7.
30/324-7520

Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségének tagja 1992 óta, azóta van a Nagyatádi Ebtenyésztők és Sportkutyások Egyesülete is. Közel 80 tagot számlál. Fő feladatuk a vadászkutyák képzése. 2021-ben Kaszón rendezték a Tacskó Európa Kupa versenyt, melyen 8 nemzet 11 kutyával indult. A megmérettetést az egyesület közreműködésével rendezték, csakúgy mint az Erdélyi Kopó Világtalálkozó vaddisznóhajtó versenyét, melynek Nagyatád volt a házigazdája. Évente 5-6 nemzetközi versenyt bonyolít le a nagyatádi egyesület, melynek tagjai örömmel fogadják a vadászkutyák iránt érdeklődőket.

Balázs József, elnök
7500 Nagyatád, Nagy Imre tér 1.
70/337-8892
meoenagyatad@freemail.hu

2021-ben 12 fővel alakult meg a Nagyatádi Fegyelmező Zászlóalj Nyugdíjas Klub. Jelenleg 18-an vagyunk a szervezetben. Állandó fellépési lehetőséget biztosít Hotel Solar, ahol a csapatunk nevében Tóth Sándorné, Margitka országos nyugdíjas műsoros találkozókat szervez. Mivel hagyományőrző klub vagyunk, annak megfelelő műsorszámokat állítunk össze. A jövő évre már több mint 10 meghívást kaptunk az ország minden részéből különböző rendezvényekre!

Elnök: Tóth Sándor
Műsorszervező: Tóth Sándorné
Művészeti vezető: Joós Marika
7500 Nagyatád, Rózsa utca 2.
Tel. szám: 0620/298-3016

A Nagyatádi Fotósok Baráti Körének aktív tagjaiból és a gimnazisták szakköréből verbuválódott csapat kiegészült néhány lelkes lábodi és segesdi amatőrrel - így célszerűnek látták, ha új néven folytatják tovább a munkát. Így indult el a Nagyatádi Fotókör - Gerlecz László és Kóczián Zoltán Gergely "szakmai" vezetésével. 2015. november 2-án - Divald Károly 185 születésnapján írták alá az "alapító okiratot." Az új formáció megszervezésében jelentős szerepet játszott még Tóth Renáta is. A Fotókörnek 2015-ös alakulásakor 11 aktív tagja volt, Nagyatádról és a szűkebben értelmezett járásból.

Tagjait a fotográfia szeretete, az egymás közti barátság és kölcsönös tisztelet köti össze. Az összehangolt és színvonalas szakmai munkának köszönhetően 3 év alatt több helyet ugrottak előre az országos rangsorban - a fotóklubok hagyományos, országos megmérettetésén a MAFOSZ SZALON-on. Az elmúlt évek során több nemzetközi és országos fotópályázaton szerepeltek tagjaik egyénileg is kiemelkedően. 2019-ben Kóczián Zoltán Gergely AFIAP minősítést kapott a nemzetközi szervezettől.

Hivatalos név: Nagyatádi Fotókör – Fotóművészeti Alkotócsoport.
Rövidített név: Nagyatádi Fotókör
Angol név: Photoclub of Nagyatád
Alakulás: 2015.11.02
Gerlecz László, Kóczián Zoltán Gergely és Tóth Renáta kezdeményezésére.
Alapító tagok voltak: Balatinecz István, Bitó Balázs, Pap Richárd, Poós Mariann, Sárdi Péter, Striteczky Géza, Turi István László, Varga Viktória Rebeka

Státusz: 2016. február 27. óta MAFOSZ tagszervezet.

Jelenlegi tagság:
Gerlecz László
Kóczián Zoltán Gergely
Balatinecz István
Bitó Balázs
Pap Richárd
Sárdi Péter
Striteczky Géza
Turi István László
Varga Viktória Rebeka
2018-tól: Tüscher Alexandra
2020-tól: Büki Lia, Tolnai Endre György.

Elérhetőségek:
https://www.facebook.com/nagyatadifotokor/
E-mail: fotoklubatad@gmail.com
Saját honlap: fejlesztés alatt.

Kapcsolattartók:
"MAFOSZ küldött", „vezetőségi tag", „alapító tag": Kóczián Zoltán Gergely AFIAP
„vezetőségi tag", „alapító tag": Gerlecz László

Országos ernyőszervezet
Hivatalos név: Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége
Rövidített név: MAFOSZ
Angol név: Association of Hungarian Photoclubs
1983-ban Szolnokon alapította meg 33 fotóművészeti alkotócsoport. Napjainkban közel száz tagszervezetében 2000 különböző életkorú, foglalkozású autonóm alkotó tevékenykedik. Az ország jelenleg egyetlen olyan szervezete, amely közösségi fotóművészeti tevékenységet folytat.
http://www.mafosz.hu/

Nemzetközi ernyőszervezet
Hivatalos magyar név: Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség
Rövidített név: FIAP
Hivatalos nemzetközi nevek
Francia: Fédération Internationale de l'Art Photographique
Angol: International Federation of Photographic Art

1950-ben Svájcban alapították 15 ország, köztük Magyarország autonóm fotográfusai. Mostanra a szövetségnek már 92 ország a tagja. (Az 5 kontinensen közel 2 millió amatőr és hivatásos fotós.) Minden országot csak egy országos szakmai szövetség képviselhet szavazati joggal a FIAP-ban. Ezt a képviseletet a MAFOSZ 1997-től látja el.
https://www.fiap.net/

Elődök

Gábor Andor Járási Művelődési Ház Fotóklubja, Nagyatád. (korábbi/párhuzamos/rövidített nevei: Nagyatádi Fotóklub / Nagyatádi Fotószakkör)
Elődnek tekintett klub. Szakkörként 1957-ben indult el, 1958-ban rendezte első kiállítását. Kiss Gyula, Durgó Tibor, Posta József és Szüts Miklós voltak az első generáció meghatározó tagjai. 1968-ban, 1970-ben,1972-ben és 1974-ben Dunántúli tájak- Dunántúli Emberek címmel országos fotópályázatokat hirdettek. A hetvenes években a „klubélet" alábbhagyott. Ám a tagoknak egyénileg voltak sikerei. Hosszabb kihagyások után 1983-ban a „Tízek tárlata"- ként is ismert kiállítással indul újra, megerősödve a második nemzedék képviselőivel: eM. Soós György, Ország László 1985-ös tárlaton már feltűnik Budai L. Károly (Nyenye) is. A klub az 1990-es években „szűnt meg". Utolsó kiállításának Posta József és Szüts Miklós életmű-kiállítását tekinthetjük 1992-ben. A tagok egy része a Somogyi Fotóklubban folytatta tovább a klubéletet. A rendszerváltás előtt a város különféle intézményeiben is működtek fotószakkörök. Ezekről szóló híradásokat megtaláljuk a Somogyi Néplapban. (Munkásságuk érdemi feltárása és bemutatása további kutatást igényel...)

Nagyatádi Fotósok Baráti Köre
Elődnek elismert szakkör.
Budai L. Károly (Nyenye) vezetésével indult kezdeményezés 2010-ben. A szakkör egy éve alatt a tagok tematikus előadásokat hallhattak, kiállítással zárult. Megszólította az egykori fotóklub még élő tagjait, és a fiatalabb generációt is. Rövid ideig a MAFOSZ tagja is volt.
A szakkör égisze alatt indult próbálkozás gimnáziumi fotószakkör elindítására is, ami online közösségként működött sokáig Kóczián Zoltán Gergely vezetésével...

A Nagyatádi Horvát Egyesület 2016. évben alakult. Az egyesület legfontosabb célja a horvát nemzetiségű tudat kialakítása, fenntartása, megőrzése, a horvát nemzetiségi hagyományok ápolása, gondozása, a horvát nyelv és néptánc tanításának előmozdítása, a helyi horvát közösség szervezése, összetartása, valamint a szomszédos, határ menti horvát településsel a kapcsolatfelvétel és kapcsolatápolás.
Kiemelten kíván foglalkozni közösségi tudat fenntartásával, a közösséghez tartozás erősítésével. Fontos a kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezett védelme, népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)

Az egyesület elő kívánja mozdítani a Nagyatád és vonzáskörzetében élő horvát nemzetiségű lakosok érdekeinek megjelenítését és érvényesítését, az őket érintő döntések kialakítása során.

Az egyesület folyamatos együttműködést tart fenn Nagyatád Város Horvát Önkormányzatával, kölcsönösen segítik egymás munkáját, együttműködnek programok lebonyolításában valamint az önkormányzat mellett együttműködik a többi kulturális egyesülettel és további nemzetiségi önkormányzattal.
Az egyesület kapcsolatot épített ki a Somogy megyében és a régióban működő horvát egyesületekkel, önkormányzatokkal és határon túli szervezettel is és azok programján is részt vettek egyesületünk tagjai, képviselői.

Ezen túl az egyesület szorosan illeszkedik Nagyatád város közösségi életéhez. Az egyesület célja továbbá, hogy Nagyatád város és körzete fejlődéséhez, az itt élők életfeltételeinek, életminőségének javításához segítséget nyújtson. Az egyesület számos kulturális program mellett kirándulásokat szervez az egyesült tagjai részére.

Vezetőségi tagok: Claessens Eszter, Horváth Tamásné, Jüngling Zsolt, Plander György.

Rózsás Viktória, elnök
7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 12.
06-30-9029885
nagyatadihorvategyesulet@gmail.com

A Nagyatádi Kertbarátok Egyesülete, mely a város legrégibb civil szervezete. 1972-ben alakult  Nagyatádi Kertbarát Kör néven, az akkor már működő Méhész-szakcsoport kertészkedéssel foglalkozó tagjaiból. A szervezet 2007. óta működik egyesületként.

Célunk a természetkedvelő és szerető zöldség, gyümölcs, szőlőtermesztéssel foglalkozó és azonos érdeklődésű tagok összefogása. A tagság szabadidejének, pihenésének kulturált feltételei biztosítása, társas-közösségi programok szervezése.

Mindezek érdekében biztosítjuk a társaság széleskörű elméleti, szakmai, gyakorlati képzését, kapcsolatot tartunk hasonló érdeklődésű szervezetekkel, szakmai kirándulásokat és bemutatókat szervezünk. Az egyesületnek tagja lehet az a természetes személy, aki belépési nyilatkozatában elfogadja az egyesület céljait, magára nézve kötelezőnek ismeri el az alapszabályt, vállalja az egyesület céljának megvalósítására irányuló folyamatos közreműködés kötelezettségét.

Az egyesület ügyvezetését az elnökség látja el, mely hét tagból áll – elnök, alelnök, titkár, gazdasági vezető és három elnökségi tag. Taglétszámunk minden évben változik, egészségi állapotuk, egyéb körülményeik miatt vannak kilépő tagok, helyükre új tagok kerülnek felvételre. Sajnos több tagunk is elhalálozott, melyet nehéz elviselni, de az élet törvénye, hogy születünk és meghalunk. Fájó szívvel búcsúztunk minden kertbarát tagunktól, emléküket megőrizzük. Az egyesület jelenlegi taglétszáma 76 fő.

Céljaink megvalósítását a közgyűlés által elfogadott éves program alapján végezzük. Minden év januárjában kerül megrendezésre zenés-táncos rendezvényünk a János-napi boráldás és a pótszilveszter.

Elnök: Horváth László
Titkár: Fillér Józsefné
7500 Nagyatád, Nagy Imre tér 1.
Tel.: 20/568-1112

Nagyatádon működő kötélugró klub 2008 óta foglalkoztatja a gyerekeket. A fiatalok már 7 éve rendszeres résztvevői az országos diákversenyeknek, de sok környékbeli településen megfordultunk már bemutatóikkal, hogy megismertessék az emberekkel a kötélugrás sokszínűségét, a sport szépségeit! Az egyesület versenyzői diákolimpián, országos és különböző meghívásos versenyeken eredményesen szerepelnek,  számtalan éremmel büszkélkedhetnek. Már világversenyt megjárt fiatalt is találunk köztük. 2017/18-as év versenyeredményei alapján Novográdecz Bence kvalifikációt szerzett a shanghai-i világbajnokságra! Bence 2019. júliusában képviselte hazánkat a VB-n, ahol összetettben a 13. helyen végzett, a gyakorlata pedig 12. lett.

A csapat felkészítő-edzője Jüngling-Czotter Éva.

A Nagyatádi Méhész Egyesület 1993. év júniusában alakult meg 59 fővel Nagyatádon. Az egyesület feladata összefogni, képviselni a nagyatádi térség méhészeit. Egyesületünk 2003 tól tagja az Országos Magyar Méhészeti Egyesületnek, de önnálló egyesületként működik. Legnagyobb taglétszáma 237 fő volt, jelenleg 177 fő a tagok száma, akik közel 12000 méhcsaládot tartanak. Egyesületünk, Hazánk legnagyobb egyesületei közé tartozik. A megváltozott környezeti, közéleti és jogi események miatt jelentősen kibővültek az egyesülettel kapcsolatos feladatok. Megalakulása óta megválasztott elnökei, Varga István, Dóra Kálmán, Egyed Árpád, jelenleg az elnöki feladatot Balogh László látja el.

Egyesület székhelye, levelezési címe: Somogyszob, József Attila utca 9.
Email cimei: n.mehesz.egyesulet@gmail.com., baloghmehesz54@gmail.com.
Telefonos elérhetőség: Balogh László 06-30-2760178.

Az Alapítvány 2001-ben jött létre azzal a céllal, hogy a Nagyatádi Városi Múzeum működését, tevékenységét támogassa. Segítséget nyújt Nagyatád és környéke kulturális, helytörténeti, néprajzi, természettudományi értékeinek gyűjtéséhez, megőrzéséhez és kutatásához. Hozzájárul, illetve közreműködik a kutatási eredmények kiállításokon és publikációkban való bemutatásához, közreadásához.

Kuratórium elnöke: Göndöcs Rudolf
7500 Nagyatád, Széchenyi tér 2.
Tel.: 82/352-028, 30/901-4283

Évek óta Somogy megye legeredményesebb sakk egyesülete. 1992 óta folyamatosan részt veszünk a Nemzeti Bajnokságban (NBII), ahol számtalan érem mellett öt alkalommal bajnoki címet is szereztünk. 1994 óta működünk, a törvényszéken is bejegyzett önálló egyesületként.

A tagok között több megyei felnőtt bajnok is található: Vrban Mladen, Máthé Gáspár, Horváth Attila, Percze János, Béres Kornél. Fiataljaink folyamatosan ott vannak a megye élvonalában és többször jutottak el az országos döntőkre is.

Legjobb eredményeinket a levelezési vagy más néven távsakkozás területén értük el:
1999-2001- ben magyar bajnoki cím csapatban (Kiss Attila, Percze János, Sasvári Tamás, Ferencz Miklós). Percze János egyéniben magyar bajnok.
Nemzetközi eredményeink is kiemelkedőek: Szerénytelenség nélkül mondhatjuk, hogy Nagyatád nélkül nem létezik magyar levelezési válogatott. A magyar csapat 2010 óta a nagyatádi játékosokra épül, Kiss Attila immár nyolc alkalommal volt az olimpiai válogatott csapatkapitánya. Jelenleg az olimpiai csapatban Percze János, Sasvári Tamás, Szijártó Attila és Ehrbár Tibor szerepel. Magyar bajnokként jogot szereztünk a Bajnokok Ligájában való indulásra, ahol csapatunk jelenleg már a középdöntőben játszik (Percze János, Szijártó Attila, Ehrbár Tibor, Gyugyi Péter összeállításban).

Legszebb levelezési eredménnyel Sasvári Tamás büszkélkedhet, egyéniben Európa bajnoki második helyezést ért el. Sasvári Tamás jelenleg az egyetlen aktív magyar levelezési sakk nagymester. Rajta kívül Percze János és Kiss Attila, Szijártó Attila ée Ehrbár Tibor mesteri címmel büszkélkedhet. Nemzetközi tevékenységéért Kiss Attila az ICCF kongresszusától megkapta Bert von Massow érem ezüst fokozatát.

Kiss Attila, elnök
7500 Nagyatád, Csokonai u. 8.
82/352-579; 30/226-9157
attilak@nagyatad.hu

Klubunk 1987-ben alakult meg, mely nagy hagyományokkal rendelkezik.
Számos sikereket értünk el különböző szintű KI-MIT-TUD?-okon, helyi és vendég szerepléseken, országhatáron innen és túl.
Táncosaink 1993 óta ropják a táncot, melyet Antal Józsefné elnök és egyben művészeti vezető igazgatja. Táncaink között szerepel: Ritka Búza, Simongáti leánytánc, Somogyi tánc, Sárközi tánc. Énekkarunkat a sokszínűség jellemzi, a korai népdal feldolgozástól, a hazafias dalok, erdélyi népdalok, felvidéki népdalok, néger spirituálék többszólamú megszólaltatásával mindent sikerre viszünk. Sikereinket számos emléklap, oklevél és elismerés őrzi. A város kulturális életében is aktívan részt veszünk.
Énekkarunk vezetője: Kovácsné Torják Teodóra

Néhány fontos elismerés:
Életet az éveknek országos KI-MIT-TUD? - I. helyezés
Pécs Körszínház - Elismerő oklevél
Budapest Láng Gépgyár - II. helyezés
Martonvásárhely Kulturális Bemutató KI-MIT-TUD? - I. helyezés
Kaposvár Sportcsarnok országos Kulturális Bemutató - Különdíj

Mottónk:
„A kultúra maga a nép; az alapvető értékekben együtt gondolkodó közösség." (Czakó Gábor)

Antal Józsefné, elnök
7500 Nagyatád, Szabó Dezső u. 20.
82/778-322; 20/430-5256
antalmarika17@gmail.com

Szabó Józsefné, elnökhelyettes
7500 Nagyatád, Kossuth u. 1/A 1e./1a.
+3670/ 606 5339

A Nagyatádi Szív Egyesület 2002-ben alakult. Célja, hogy összefogja a szívbetegek, szívműtöttek és egészségre vágyó betegeket. A szívbetegek rehabilitációja, egészségfenntartása valamint a megelőzés egyaránt fontos szerepet játszik az egyesület értékrendjében. Ennek előnye volt, hogy kórházi háttérrel
rendelkezünk, és Dr. Orbán Csaba kardiológus irányításával indultunk el.
A jelenlegi létszámunk 70 fő.

Programok:
• Havi rendszerességgel tartunk előadásokat, melyre az egészségügy területéről szakmai előadókat hívunk meg.
• Sportolási lehetőség van: heti rendszerességgel torna, teke, valamint röplabda.
• Minden év szeptember utolsó vasárnapján megrendezésre kerül a Szív Világnapja,
melyre rajzpályázatokat írunk ki az általános iskolások számára, melyeket különböző ajándékokkal díjazzuk.
• Szűréseket (vérnyomásmérés, BMI, vércukor, koleszterin) és egészség felvilágosítási tanácsadást tartunk szakemberek segítségével.
• JESZ program keretében 2010-ben 4 db félautomata defibrillátort tudtunk kihelyezni
(Ady Endre Gimnázium, Városi Sportuszoda, Strandfürdő és egy Szupermarket bejáratánál).
• Tanfolyamok megszervezése által ismerkedtek meg tagjaink és a nagyatádi lakosok a defibrillátor alkalmazásával.
• Általános iskolásoknak több alkalommal tartottunk egészség felvilágosító előadásokat (a dohányzás káros hatásai, vetítések).
• Évente kirándulást szervezünk tagjaink és szeretteik számára.
• Év végén szervezetünk tagjai közös ünnepség keretén belül az év
történéseinek felelevenítésével a táncos összejövetel után, békében várják Ádvent időszakát.
• Minden évben részt veszünk az Országos Orvos - Beteg Konferencia és Sporttalálkozón.
Nagyatádon eddig 3 alkalommal került megszervezésre az országos rendezvény

Elnök: Dr. Orbán Csaba
Ügyvezető elnök: Nagy Józsefné
7500 Nagyatád, Munkácsy u. 45.

Tel.: 30/200-3847

A Nagyatádi Vegyeskar 1990-ben alakult. Az akkori tagok között mindenféle foglalkozás megvolt, a tanulótól kezdve a pedagógusig. Az elmúlt 32 év rengeteg szereplést hozott. Sok helyen jártunk, határon belül és túl. Mindenütt nagy sikerrel szerepeltünk, sok barátot szereztünk. Az elmúlt 32 évben rengeteg művet tanultunk. Rengeteg a kedvenc mű. Volt olyan darab, amit nagyon nehezen tanultunk meg, de aztán nagy kedvenc lett. Sajnos a járvány nem kímélt bennünket abban az értelemben, hogy másfél évig nem tudtunk próbálni. Most készülünk a 30+2 éves jubileumunkra, reméljük, hogy meg is tudjuk tartani.

Lebárné Buváry Andrea, elnök
7500 Nagyatád, Nagy Imre tér 1.
30/5533232
buvyka1971@gmail.com

2021. október 1-vel kettéoszlott az Obsitos Klub. Az általam vezetett klub neve az eredeti Obsitos Nyugdíjas Klub maradt. Jelenleg 12 tagunk van. Profilunk a régi katonadalok, népdalok, jelenetek és versek. Csak új, általunk összeállított dalcsokrokat énekelünk.

Klubvezető: Fehér Gáborné
Cím: 7500 Nagyatád, Dózsa György utca 33.
Tel.: 30/641-8273
Email: fehergaborne530528@gmail.com

A Nagyatádi Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 1986-ban alakult Gergő Sándorné nyugdíjas tanárnő vezetésével, "Pedagógus Nyugdíjas Klub" néven. Később csatlakoztak a klubhoz a város más munkahelyeinek nyugdíjasai. A klub vezetője 2000 októberétől 2017. január 24-ig Beke Pálné nyugdíjas pedagógus volt. A klub vezetését Sándor Éva vette át tőle.

A szervezet 2017 decemberében megalakulásának 30 éves jubileumát ünnepelte. Jelenleg néhány fővel szerepelnek művészeti gálákon. Klubgyűléseiket havonta tartják. Járnak kirándulni, farsangi ünnepséget szerveznek, megünnepelik a névnapokat, születésnapokat. Részt vesznek városi rendezvényeken, Somogy megyei Nyugdíjas Szövetség által szervezett eseményeken. Kapcsolatot tartanak a helyi nyugdíjas klubokkal, civil szervezetekkel.

Várunk klubunkba aktív munkát befejező, szórakozásra, társaságra vagy nyugdíjba ment társakat, férfiakat is, akik színesebbé teszik a klubéletet, akikkel újra éleszthetjük a régi hagyományokat.

Sándor Éva, klubvezető
7500 Nagyatád, Aradi u. 6/C
30/526-5801
sandoreva52@gmail.com

A Nagyatádi Zumba csapat egyik alapítója vagyok. Csapatom célja a latin amerikai és populáris zenékre történő közös mozgás, tánc, emellett a közösségépítés, szülővárosomban a kulturális eseményekhez való kapcsolódás. Eddig is szerepet vállaltunk az egészségmegőrzés területén, bemutattuk, hogy a Nők, lányok, asszonyok, ha egy építő közösség tagjai mire képesek......, s közben mozgunk, teszünk egészségünkért. Itt az egyén adja az erőforrásait, támogatjuk egymást, abból épült ki egy fantasztikus közösség, ahol a tagok számíthatnak egymásra.......ettől vagyunk IGAZIAK.

Óráinkon 25-30 fő vesz részt, a fellépéseken változó létszámmal tudunk részt venni. 2019-ben 22 alkalommal vettünk részt sporteseményeken, jótékonysági megkereséseken, egyesületi rendezvényeken a Nagyatádi Járás területén, emellett Csurgón is gyermeknapon, fitt napon is szerepelt csapatunk. A Nagyatádi Kórház Egészségfejlesztési Irodájának támogatásával sikeres pályázat keretén belül vett részt a csapat. 2020-ban nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy mi nyitottuk meg a Városi Sportbált, Kórházunk Egészségügyi Szakszervezetének, a Gyöngyvirág Óvoda, valamint augusztusban Lábodon a Vidra bált. Úgy érzem, hogy sok erőt ad a valahova való tartozás megélése, a csapat támogatása átsegíti az egyént a nehézségein. Mert elindul a zene, s akkor ott MI EGYÜTT……….HAJRÁ ZUMBA!

Harkácsiné Győrfi Anita
06/70 334-9973
hnegyorfianita@gmail.com

Óráink:
Szerda: 18.00-19.00 Nagyatád, Kulturális Központ
Péntek: 18.00-19.00 Tarany, Művelődési Ház

A Nagyatád-Rinyamente Turisztikai Desztináció-menedzsment Egyesület 2011-ben alakult meg 29 alapítótaggal, azzal a céllal, hogy a térség turisztikai szolgáltatóinak kínálatát egyesítse. Elvünk: "Együtt könnyebb!" Összefogásunkkal szeretnénk fellendíteni a környék idegenforgalmát.

Nagyatádon és környékén az idegenforgalom meghatározó jelentőségű. A desztináció turisztikai vonzerejét természeti, táji adottságai, a termál- és gyógyvizek jelenléte, valamint gazdag kulturális értékei adják.

2014. szeptember 26-án az egyesület beköltözhetett a teljesen felújított Turisztikai Központba. Az épületet és a benne található tourinform irodát, valamint a három jelentős kiállítást az egyesület dolgozói működtetik: Nagyatádi nyomda története, Nagyatádi mesteremberek, Hadtörténeti kiállítás. Az egyesülethez Nagyatádon kívül több más település is tartozik. Igyekszünk rendezvényszervezéssel, hagyományápolással,  képzések szervezésével, közös marketingtevékenységgel, helyi termékek összegyűjtésével színesíteni és ösztönözni a térség kínálatát mind a helyiek, mind pedig a turisták számára.

Nagyatád-Rinyamente Turisztikai Desztináció-menedzsment Egyesület elnök: Pünkösd Márton
TDM menedzser: Koril-Kincses Kinga
7500 Nagyatád Széchenyi tér 7.
Tel.: 82/504-073

Városunkban az amatőr rádiózás közel ötven éves múltra tekint vissza. A hetvenes évek elején 10-15 lelkes fiatal morse összeköttetéssel megcélozta a környező országokat, a későbbiek folyamán már távoli földrészekkel és szigetekkel is tudtak kapcsolatot létesíteni.

2018-ban újjá szerveződött a rádióklub az NKSK támogatásával a Hadiparkban építettük ki antennáinkat és az önkormányzat segítségével korszerű adó-vevőkhöz is hozzájutottuk a közösségi rádióállomáson. Az elmúlt időszakban közel 20000 összeköttetést létesítettünk a világ sok országával illetve, hívójel körzetével. A rádióállomás távíró, fónia és a korszerű digitális üzemmódban tud dolgozni. Évente 20-25 hazai és nemzetközi versenyen és aktivitáson érünk el szép eredményeket. Tagjaink között tíz fő rendelkezik nemzetközi vizsgával, hívójellel. Régi rádiókészülékek gyűjtésével és restaurálásával is többen foglalkoznak.

Klubvezető: Hosszú József
7500 Nagyatád, Nagy Imre tér 1.
Tel.: 30/488-3855

2014 novemberében találkozott először néhány fiatal a nagyatádi Kulturális Központban, akik társasjátékokkal a hónuk alatt érkeztek. A hagyományos, kétszemélyes játékok mellett az egészen bonyolult, stratégiai társasokig mind megtalálható volt a fiatalok repertoárjában. Megalakulásukkor Stettner Zoltán és Üst Tamás vezette a klubot, majd 2017-től Németh Roland irányításával járnak hétről hétre az intézménybe a társasjátékok szerelmesei.

A maroknyi csapat gyűjteménye lassan felbecsülhetetlen értékű lesz, hiszen az egészen egyszerű, szinte gondolkodást sem igénylő játékok mellett az összetett, több órát igénylő darabokkal is rendelkeznek. Mivel a Kulturális Központ a szárnyai alá vette a csoportot, társasokkal is megajándékozta a ma már NKSK-JÁTÉK-TÉR néven működő közösséget.

Németh Roland Norbert
7500 Nagyatád, Kiszely L. u. 10/B. II/7.
30/784-0008
rolnem@gmail.com

Az egyesület 2016-ban alakult. Csak női tagokból áll és kis létszámmal, 20-24 fővel működik. Feladatának tekinti a nők érdekképviseletét, a hátrányos helyzetben élők, az idősek és a gyerekek segítését. Rendszeres résztvevője a városi rendezvényeknek és más civil szervezet által rendezett programnak. Éves terv alapján szervezi saját programjait. Bertók László versmondó verseny alapítója, szervezője, rendezője. Gyermekprogramokat szervez: városnapi vetélkedőt, egészségnevelési játékot óvodások és általános iskolások részére. Házi süteménnyel látogat az idősek otthonába. Évente kirándul hazánk szép tájaira. Közös színházlátogatás is szerepel programjában.

Elnök: Szakályné Pintér Mária
7500 Nagyatád, Nagy Imre tér 1.

A Nagyatádi Képeslapgyűjtők 1989. 08. 22-én a megalakult Országos Szövetségének lett tagja.
Székhelye: Szombathely
A nagyatádi képeslap gyűjtők közül Sasvári Tiborné és Steiner Józsefné az Országos Szövetség elnökségében is szerepet vállaltak, majd létrehozták a Nagyatádi Képeslap csoportot. Tagjai különböző életkorúak voltak, az általános iskolástól a nyugdíjasokig is megtalálhatók. A csoport taglétszáma 10 fő volt, jelenleg 9. A gyűjtők célkitűzése, hogy gyűjteményeik egy részét évről-évre bemutassák az érdeklődőknek. 2017-ig évente kettő kiállításuk is volt a csoport tagjainak, viszont ezután pedig évente egy. Országos egyesületi kiállításon a nagyatádi gyűjtők részéről többen is szerepeltek: Steiner Józsefné, Sasvári Tiborné, Koczkáné Fata Zsuzsanna, Varga István, Szabó József és Mayer József. Felsorolt tagok színvonalas, igényes és szerte ágazó anyagokat küldtek az Országos Kiállításra Szombathelyre.

Mayer József, elnök
7563 Somogyszob, József A. u. 7.
30/324-7520

Tartalom feltöltés alatt

Az alapítvány közhasznú szervezet. Közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat végzi:

  • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; kulturális tevékenység;
  • gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet;
  • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

Közvetlen politikai tevékenységet az alapítvány nem folytat, szervezeti pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Képviselő: Jámbor Szabolcs
7500 Nagyatád, Kápolna u. 1.
82/553-647

A Prológ Nagyatád Alapítvány ösztönzi és támogatja azokat a kezdeményezéseket, javaslatokat és célkitűzéseket, amelyek Nagyatád Város közösségi, természeti, történeti, építészeti értékeinek megőrzését, közzétételét és továbbfejlesztését; valamint új közösségi, kulturális, sport és településfejlesztési célok, kezdeményezések lokálpatrióta szemléletű megvalósulását szolgálják.

Az alapítvány tevékenységéhez tartozik

• A közösségi, történeti, természeti, társadalmi értékek és hagyományok megőrzése, közzététele és továbbfejlesztése.
• Az alapítvány támogatja a művészeti, tudományos, történeti, kulturális és sport tartalmú kezdeményezéseket és folyamatokat.
• A gyerekek és a fiatalok körében végzett tevékenységek; a helyi tehetségek kibontakozási, fejlődési lehetőségének a segítése.
• A közösségi önszerveződések és kezdeményezések támogatása.

A Prológ Alapítvány a Nagyatád Város közössége érdekében, hosszú időn át önzetlen és eredményes tevékenységet végzők elismerésére megalapította, létrehozta a Pro Communitatis Nagyatád Díj kitüntetést. A Díjat évente két személynek vagy közösségeknek adományozza az Alapítvány Kuratóriuma, amelyek a Prológ Gálaest során kerülnek átadásra.

A Prológ Nagyatád Alapítvány adatai, elérhetősége

Az alapítás időpontja: 2015. október 14.
Alapítói vagyon: 224.000 Ft

Prológ Nagyatád Alapítvány
7500 Nagyatád, Zrínyi M. u. 36.
Telefon: 30/9560-915
e-mail: ormai.istvan@gmail.com

A Prológ Alapítvány számlaszáma: 10403954-50526783-67821017

Köszönjük, hogy érdeklődnek alapítványunk tevékenysége iránt. Kérjük, hogy vegyenek részt programjainkon, és adományaikkal támogassák közös céljaink megvalósítását.

A Prológ Nagyatád Alapítvány Kuratóriuma

Németh Csaba, Ormai István, Pallai Lászlóné

Elnök: Lengyelné Tóth Anita Ágnes
Székhely: 7500 Nagyatád, Lőcsei u. 31.
Telefon: 20/420-1006
E-mail: l.anita@citromail.hu

A Vadvirág Néptánccsoport 2002-ben alakult többnyire a szintén nagyatádi Fürjecske Néptáncegyüttes alapító táncosaiból. A város táncszerető fiataljai közül évről évre csatlakoztak hozzájuk. A családalapítás és a munka több tagot is elszólított a városból, így ma a csoport kevés tagot számlál, azonban az összetartás annál nagyobb mértékben jellemzi őket.

A csoport tagjainak szabadidejét a munka, a tanulás és a család mellett a néptánc határozza meg. A néptáncot igyekeznek egyre magasabb szinten elsajátítani. A próbáik nagyon jó hangulatban és egyetértésben telnek. Fellépéseken (és utána is, előtte is) jól érzik magunkat, vidám kis csapatot alkotnak. Állandó résztvevőik a város kulturális rendezvényinek és a kadarkúti Somogy Megyei Néptánccsoportok és Hagyományőrző Egyesületek Találkozójának, de képviselték már Nagyatádot Szlovákiában is.

Az együttes a nagyatádi Művelődési Ház csoportjaként működik, itt zajlik heti egy próbájuk is. A Vadvirág fenntartásáról a megye és a város egyaránt gondoskodik.

A tagok egyik legnagyobb és legfontosabb nemzeti értékünknek a néptáncot tartják. Ennek tiszteletét, elsajátítását, továbbadását fontosnak és időszerűnek tartják. A néptánc, a népdalok, és számos fontos hagyomány megismerésére kiváló alkalom a táncház, melyek lebonyolítását szívesen vállalják. Erre a város különböző kulturális rendezvényein, valamint a nagyatádi gyermeknapon évről évre lehetőségük nyílik.

Repertoárjuk: rábaközi táncok, somogyi, bökönyi, sárközi, tardonai táncok.

Vezető: Hantosi Réka
Cím: 7500 Nagyatád, Arany J. u. 27.
Telefon: 20/393-3805