NKSK Városi Múzeum

A Városi Múzeum 1996 áprilisában, Nagyatád várossá nyilvánításának 25. évfordulóján nyílt meg. A múzeumnak helyet adó épület egykor családi ház volt, Mike Imre közjegyző építtette az 1920-as évek vége felé a város központjában, a Széchenyi téren. Az államosítás után (1948) a „Mike-ház” a honvédség tulajdonába került, és katonai rendészeti hivatal működött benne. A helyi alakulat felszámolása után az önkormányzat megvásárolta, és az új, múzeumi funkciójának megfelelően alakították át az épületet. Szakonyi László építészmérnök tervei alapján az egykori polgári villa eredeti külső formáját, ízléses, szép homlokzatait visszaállították, a „katonazöldet” kellemes sárgára festették át, belül pedig egységes kiállítótereket alakítottak ki. A gyönyörűen parkosított környezetben álló épület így a város „kis ékszerdobozává” vált. A Városi Múzeum működési engedélye alapján helytörténeti gyűjteményként működik. Gyűjtőterülete Nagyatád Város közigazgatási területe, gyűjtőköre a helytörténettel kapcsolatos témák gyűjtésére és kutatására terjed ki.

Ennek megfelelően gyűjteménye a város történetére vonatkozó tárgyi, dokumentum- és fotóanyagot őriz, amely meghatározó arányban a 19-20. századból származik. Jelentősek a hajdani iparosok és üzemek működéséről tájékoztató iratok (zsinór- és paszománygyár, fonalgyár, konzervgyár, malmok, nyomda), a törvényhatósági, oktatás- és egyháztörténeti emlékek, valamint a különböző egyesületek, körök dokumentumai és fényképei. A pezsgő életű település kereskedelmi és banki világára, a város fürdőkultúrájára vonatkozóan is értékes dokumentumokkal és fotókkal rendelkezünk. Külön gyűjteményi egységet alkot az iskolatörténeti anyag, benne a 20. század első felében működött polgári fiú- és leányiskolák értékes dokumentum- és tárgyi anyagával. A tárgyi gyűjtemény zöme a 20. századból származik. Fontos egysége az ipartörténeti gyűjtemény, amely többségében helyi mesteremberek műhelyfelszereléseit és termékeit őrzi, továbbá az egykori parasztság gazdasági tevékenységének, életmódjának, lakás- és viseletkultúrájának tárgyi emlékeit (földművelés és állattartás különböző eszközei, a szövés-fonás eszközkészlete, a szőlőtermesztés és borászat tárgyai stb.). 2014-ben a gyűjtemény a 69. Harckocsi Ezred Nyugdíjas és Baráti Körének felajánlása révén kibővült a Haditechnikai Park több száz darabot számláló kollekciójával: a világháborúk, a Magyar Néphadsereg helyi alakulatainak emlékei, egyenruha gyűjtemény, haditechnikai felszerelések gazdagítják a múzeum látnivalóit.

A nagyatádi Városi Múzeum célja, hogy gyűjtse, megőrizze és bemutassa történeti, néprajzi, művészeti gyűjteményeit. A múzeum állandó és időszaki kiállításaival, családi és közösségi programjaival, szakmai rendezvényekkel a látogatók minél szélesebb köreinek kíván lehetőséget nyújtani az élményszerű ismeretszerzésre, művelődésre és szórakozásra egyaránt.

Kapcsolat

NKSK Városi Múzeum
7500 Nagyatád, Széchenyi tér 2.
tel.: 82/352-028, +36/30-640-2918
email: muzeum.nksk@gmail.com

Honlap: muzeum.nksk.hu

Digitális gyűjtemények: Múzeum Digitár

Nyitvatartás

A múzeum ideiglenesen zárva tart.