A Nagyatádi Kulturális és Sport Központ alapvető feladatai

A Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (rövidített nevén: NKSK) több átszervezést követően a jelenlegi formájában 2012. április elseje óta működik. A képviselőtestület ekkori döntése alapján átalakult, több funkcióval bővült a Nagyatádi Művelődési Központ. A feladatok bővülését jelzi az intézmény jelenlegi elnevezése is.

A hatékonyabb feladatellátás érdekében az új intézményhez került a városi sportcsarnok, a Mudin Imre Sportpálya, a városi könyvtár és a turisztikai iroda működtetése. A Nagyatádi Kulturális és Sport Központ változatlanul működteti a városi múzeumot és a helyi televíziót, valamint ellátja a kulturális központ szervezői funkcióit és fenntartja a faszobrász alkotótelepet. 2014-ben a turisztikai központtal, majd 2017-ben az AtádHir portállal bővült a működtetett szervezeti egységek köre.

A széleskörű feladatellátás egy része kötelező önkormányzati feladat, a kisebb hányada olyan szolgáltatás, amely erősíti a lakóhelyhez kötődést, a helyi hagyományok ápolását, fejleszti a város közösségi életét és szabadidős programokat, szórakozási lehetőségeket kínál.

Az intézmény jogi státuszát tekintve önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó, integrált közintézmény. Alapvetően kulturális, sport és marketing feladatok ellátására szerveződött. Feladatai közé az önkormányzati törvény által nevesített kötelező és szabadon választott önkormányzati feladatok tartoznak. Alaptevékenységét az ágazati jogszabályok és a fenntartó önkormányzat szakmai követelményei és a lakossági (felhasználói) igények határozzák meg.

Jelenleg az intézmény tevékenységének meghatározó része 7 közintézményben zajlik, ennek a tevékenységnek a logisztikai hátterét képezi 6 raktárépület. Az integrációt követően, jelenleg az NKSK-t az alábbi intézményegységek alkotják:

Az NKSK szervezeti egységei

1.) NKSK Kulturális Központ

2.) NKSK Városi Múzeum

3.) NKSK Szoborpark és Látogatóközpont

4.) NKSK Városi Könyvtár

5.) NKSK Városi Sportpálya

6.) NKSK Városi Sportcsarnok

7.) NKSK Városi Televízió

8.) NKSK Turisztikai Központ