Fogadj örökbe egy szobrot!

Pályázat címe: „Fogadj örökbe egy szobrot!”

Pályázat azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02198

Kedvezményezett: Nagyatád Város Önkormányzata Nagyatádi Kulturális és Sport Központ

Megvalósítás időtartama: 2021. július 1. – 2023. január 31.

A projekt összköltsége: 5.000.000 Forint

A támogatás intenzitása: 100%

„Fogadj örökbe egy szobrot!” önkéntességet erősítő felhívás és program

Az örökbefogadáshoz kapcsolódó felhívás a Nagyatádi Kulturális és Sport Központ minden fórumán megosztásra kerül, ezáltal mindenki számára elérhető lesz.

A „Fogadj örökbe egy szobrot!” elnevezésű szolidaritást, önkéntességet erősítő, megszerettető program – örökbefogadó nap – hozzájárul a szobrok hosszútávú életben tartásához, valamint a lakosság közelebb kerül a műalkotásokhoz, megismeri lakóhelye ezen értékeit, amelyekre így jóval nagyobb figyelem irányul majd, mint korábban. A projekt ezen tevékenysége erősíti a szolidaritást és az önkéntességet.

Az örökbefogadható 30 darab szobrot a helyi lakosság bármely közösségének – civil, vállalkozói, egyéb – lehetősége nyílik örökbe fogadni, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy az ehhez kedvet érzők irányított körülmények között vállalják egy-egy szobor gondozását, karbantartását, tisztítását és festését. Ez 2-3 évenkénti festést, esetleg finom dörzspapírral elvégzett csiszolást jelentene.

Az örökbefogadó közösség/szervezet neve feltüntetésre kerül az alkotások mellett, közhírré téve azok lakhelyük iránti elhivatottságát. Az örökbe fogadók egy ünnepség keretében díszes tanúsítványt kapnak nemes vállalásukról. A személyes érintettség révén hosszabb időtávban is megőrizhetők lesznek az utókornak ezek az alkotások, amely által várhatóan Nagyatád is élhetőbb várossá válik.

Honismereti túrák

A projekt időtartama alatt 6 alkalommal – a Szoborparkból indulva – honismereti túra vezetés kerül megvalósításra jelen projekt szakmai vezetője szervezésében és vezetésével.

A honismereti túrák célja a lakosság ismereteinek bővítése és a helyi közösségek építése, a lokálpatriotizmus erősítése.
A túrák különböző évszakokban kerülnek megvalósításra: egy-egy túra tavasszal, amikor ébred a természet, egy-egy augusztusban csillaghullás idején, amikor megy le a nap, illetve egy-egy ősszel, amikor különböző színekben pompázik a környező fás terület és az erdő.

A honismereti túrák alkalmával alkalma lesz az örökbefogadásra jelentkező helyi civil, gazdasági szervezeteknek és intézményeknek megtekinteni az örökbefogadással érintett szobrokat. Az utolsó honismereti túra alkalmával bemutatásra kerülnek a helyi összefogás eredményeként örökbefogadott és megújított szobrok.

Alkotóműhelyek az örökbefogadó közösségek, szervezetek, intézmények részére

A projekt előkészítése során megtörtént a szobrok előzetes állapot felmérése, amelynek eredményeként az alábbi 7 alkotás került kiválasztásra, amelyek állagmegóvása a tervezett alkotóműhely keretein belül valósul meg:

  • Farkas László: Napóra (1982.)
  • Farkas Ádám: Ködkarcoló (1977.)
  • Hetey Katalin: Szélfésű (1984.)
  • Eric van Spronsen: Két kocka (1985.)
  • Anton D. John: City (1994.)
  • Gulyás Gyula: Térképezés (1979.)
  • Nemes Ferenc: Törvény (2003.)

A 10 alkalmas alkotóműhely egy külső szakmai szolgáltató és egy szakmai együttműködő partner vezetésével kerül megvalósításra. Az alkotóműhelyek megvalósítása során a szobrokat örökbefogadó szervezetek képviselőinek lehetősége lesz elsajátítania a szobrok állagmegóvásának folyamatát, amelyhez a szakmai hátteret egy külső szakmai vállalkozó és egy együttműködő szakmai partner biztosítja. Az alkotóműhely megvalósításához szükséges kisértékű eszközök nem állnak teljeskörűen a pályázó intézmény rendelkezésre, ezért azok beszerzése a tervezett projekt keretén belül valósul meg.