Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánia és Ferences Kolostor

A város egyik legrégebbi épületegyüttese a Szent Kereszt plébániatemplom és a ferences kolostor. A klasszicista stílussal keveredő barokk ferences templom 1761-ben épült fel. A homlokzati tornyos templom belseje kórusból, három boltszakaszos hajóból és szentélyból áll. Déli irányból csatlakozik hozzá az L alakú ferences kolostor, amely 1740-ben épült. Az ebédlőteremben lévő falkép XVIII. századi barokk alkotás.
1843-ban új földbirtokos, Csuzy Pál elhatározta, hogy megépítetti a templom új tornyát. Az építkezést Felder János kaposvári építész vezette. 1844. augusztus 18-án helyezték fel a torony tetejére a keresztet. 1862-ben új orgona is került a templomba.

1880. november 9-én földrengés rázta meg Nagyatádot, amely során a templom falai megrepedeztek. Ezután az épület alapos megerősítésre szorult. 1891-ben a rend költségén kifestették a templomot. A belső felújítással együtt sor került az új oltárkép elkészítésére is, melyet a kaposújlaki földbirtokos, gróf Somssich József műkedvelő festett.
A második világháború során, Nagyatád környékén 1944 decemberétől 1945 márciusáig állt a front. Az orosz és bolgár csapatok Simongátnál építették ki állásaikat, a németek viszont a kolostor ablakaiból és a templomtoronyból tüzeltek. Az aknázás következtében a kolostor külső fala és a templom szentélye romokba dőlt. A hadi események miatt a lakosság nagy része elmenekült. A rommá lőtt Atádot Hajnal Zénó házfőnök-plébános (1939-45) is elhagyta a többi szerzetessel együtt, Gyékényesen húzta meg magát. Később a határ felé terelték a menekülteket, akik között Hajnal Zénó és az atádi menekülteknek szállást adó Martincsevics Pál gyékényesi plébános is ott volt. Egy bolgár lovaskatona kiparancsolta a két egyházi ruhát viselő papot a tömegből és az árokparton agyonlőtte őket. Holttesteiket később jámbor hívek a gyékényesi temetőben helyezték örök nyugalomra. A visszavonuló németek 1945. március 30-án, nagypénteken felrobbantották a templom tornyát, amely rádőlt a kórusra és a hátsó két bolthajtásra. Az épülettel együtt pusztultak el az oltárok, padok és az orgona is.
A háború után a lakosság összefogásával kezdték meg a templom és a kolostor újjáépítését. Az építkezést Vogronits Jenő helyi építőmester vezette. Az ácsok, lakatosok, festők ingyen vállalták a munkát. A templomon 3 új ablakot és 2 új ajtót nyitottak, így a hajó világosabbá és könnyebben megközelíthetővé vált. 1946. november 30-án került újra liturgikus használatba a templom.
A ferencesek nagyatádi működésének utolsó évében, 1949-ben a kolostorban 7 pap és 4 testvér élt.
Az egyházakra nehezedő egyre súlyosabb nyomás kihatott a nagyatádi plébánia életére is. 1950. június 10-re virradó éjjel a ferences atyákat Jászberénybe deportálták.

június 23-án az állami hatóságok zárolták a kolostor épületét. 1967-68-ban az üres épületet turistaszállóvá alakították. A Park Hotel és Étterem üzemelt a kolostor falai között. A barátok szobáit szállóvendégek foglalták el, közös étkezőhelységükben étterem nyílt. A rendszerváltást követően került vissza az egyház tulajdonába a kolostor épülete. Ma itt található a parókia, valamint egyházi közösségi programok helyszínéül is szolgál.
1990-91-ben a plébániatemplomban új freskókat készített Závory Zoltán. A szentélyben, a régi feszületek körül a keresztre feszítés, illetve a Szent Kereszt megtalálásának eseményei láthatóak. A szentély mennyezetfreskója Jézus feltámadását, a hajó boltozatainak képe Szűz Mária mennybevételét, a madaraknak prédikáló Szent Ferencet és Mária Magdolnát ábrázolják. A négy mellékoltár titulusa: Szent Antal, Szűz Mária, Jézus Szíve és Szent Ferenc. A régi templomból maradt meg a barokk szentsír illetve a Pietá-szobor.
Forrás: Bősze Sándor: Nagyatád Monográfiája II. (2001)

A kolostor pincéjében kialakításra került a Hajnal Zénó emlékszoba, amely a vértanú ferences szerzetes életútját és a kommunista egyházüldözés évtizedeit mutatja be.
A templom hivatali időben (keddtől-péntekig 8-11 óráig) és a szentmisék ideje alatt szabadon látogatható. Ezen időpontokon kívül, telefonos, vagy email címen történő egyeztetés után mind a templom, mind a Hajnal Zénó emlékszoba megtekinthető.
Elérhetőségeink:
nagyatadplebania@gmail.com
+36 82 351 672
+36 20 249 4383